Loading

2022-004 Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında 2022 Yılında Uygulanacak Tutarlar.

04 Ocak 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2022/004

04.01.2022

Konu: Binek Otomobil Gider Kısıtlamasında 2022 Yılında Uygulanacak Tutarlar.

Bilindiği üzere, 7194 Sayılı Kanunla getirilen ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile binek otomobillerin iktisabında ve bunlara ilişkin giderlerde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden bazı kısıtlamalar getirilmişti.

21.12.2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu uygulamanın 2022 yılında uygulanacak hadleri yeniden belirlenerek aşağıdaki gibi oldu:

-Binek araçların alımında gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı toplamı 150.000 TL’den 200.000 TL’ye,

-KDV ve ÖTV hariç tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumundaki tutar sınırı 170.000 TL’den 230.000 TL’ye,

-KDV ve ÖTV’nin aracın maliyetine eklenerek toplam tutar üzerinden amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumunda ise sınır 320.000 TL’den 430.000 TL’ye,

-Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek azami tutar KDV hariç aylık 6.000 TL’den 8.000 TL’ye,

Çıkarıldı.

 

Bununla birlikte, satın alınan veya kiralanan araçlara ait yakıt, otopark, bakım-onarım, sigorta ve HGS/OGS gibi harcamaların %30’unun KKEG olarak dikkate alınması (aynı şekilde bu orana isabet eden KDV’nin de indirilmeyerek KKEG yapılması) yönündeki düzenlemenin ise bir tutara bağlı olmaması nedeniyle aynı şekilde devam ettiğini hatırlatırız.

 

Söz konusu Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...