Loading

2021-080 Emlak Vergisi 2022 Yılında %18,10 Zamlı Olacak.

21 Aralık 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/080

21.12.2021

Konu: Emlak Vergisi 2022 Yılında %18,10 Zamlı Olacak.

Bilindiği gibi emlak vergisi uygulamasında, vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmakta ve vergi de buna göre hesaplanmaktadır.

 

2021 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı ise %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak ilan edilmişti.

 

Bu nedenle 2022 yılı emlak vergisi hesabında vergi değerleri %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılacak.

 

Bununla birlikte, 21.12.2020 Tarih ve 3169 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 80 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılına ilişkin istisna tutarları ve uygulanacak tarife açıklandı.

 

2022 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2022 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda da açıklamaların yapıldığı Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...