Loading

2021-079 Gelir Vergisi Uygulamasında 2022 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

21 Aralık 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/079

21.12.2021

Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2022 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

21.12.2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2022 yılında geçerli olacak had ve tutarlar açıklandı.

Buna göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki gibi oldu:

 

32.000 TL'ye kadar

%15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

%20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası

%27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası

%35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası

%40

 

Ayrıca 2022 yılı için uygulanacak,

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı 9.500 TL,

 

-Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL,

 

-Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 25.000 TL,

 

-Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 58.000 TL,

 

-Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 3.800 TL,

 

-İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda uygulanan muafiyet sınırı 320.000 TL,

 

Olarak tespit edildi.

 

Engellilik indirimi tutarları, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen hadler gibi diğer tutarların da açıklandığı anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...