Loading

2021-052 Stok Düzeltmesi Yapan Mükellefler İçin KDV Beyannamesi ve Ba-Bs Formları ile İlgili Hatırlatma.

28 Temmuz 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/052

28.07.2021

Konu: Stok Düzeltmesi Yapan Mükellefler İçin KDV Beyannamesi ve Ba-Bs Formları ile İlgili Hatırlatma.

Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihi itibariyle yeni af kanunu olarak bilinen 7326 Sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanundaki düzenlemelerden biri gerçekte mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtianın işletme kayıtlarına alınmasına imkan sağlanmasıydı.

Son tarihi 31.08.2021 olan işlem için emtianın tabi olduğu oranın yarısı tutarında KDV’nin beyan edilerek ödenmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili yayımlanan Tebliğde “Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.” ibaresi yer aldığından düzenlemeden yararlanan mükelleflerin bu vergiyi indirebilmesi için ödemiş olması şartı bulunuyor.

Bu nedenle uygulamadan yararlanan mükelleflerin KDV indirimini, işleme ait beyannamenin verildiği tarihe ait KDV beyannamesi ile değil, ödemeyi yapıldığı ayın KDV beyannamesi ile yapması gerekiyor.

Örneğin stok düzeltmesine ait beyannameyi Haziran ayında veren bir mükellefin, (vadenin 31.08.2021 olması nedeniyle) söz konusu vergiyi Ağustos ayında ödemiş olması halinde, KDV indirimini de Ağustos ayına ait 1 No.lu KDV beyannamesi ile yapması mümkün olacak.

Ya da düzeltmeye ilişkin beyannamenin Temmuz ayında verilip, ödemenin de aynı ayda yapılması durumunda ise söz konusu vergi Temmuz ayına ait KDV beyannamesi ile indirim konusu yapılabilecek.

Ayrıca kayıtlarda yer almayan emtianın yasal defterlerine kaydeden mükelleflerin bu işlemi Ba formu ile de bildirilmesi gerekiyor.

Söz konusu bildirim yapılırken,

 

-Ba formunun, “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333)

Yazılması gerektiği yönünde Tebliğde açıklama bulunuyor.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...