Loading

2020-090 Kamu Alacaklarının Yapılandırılması, Varlık Barışı ve Vergi Kanunlarında Düzenlemeleri Kapsayan Torba Kanun Yayımlandı. (2)

18 Kasım 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/090

18.11.2020

Konu: Kamu Alacaklarının Yapılandırılması, Varlık Barışı ve Vergi Kanunlarında Düzenlemeleri Kapsayan Torba Kanun Yayımlandı. (2)

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 Tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anılan Kanunda yapılandırma ve varlık barışı yanında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV gibi birçok vergi kanununda düzenleme yapıldı.

Bu mali açıklamamız varlık barışı ve vergi kanunlarında yapılan düzenlemelere ilişkin olup, yapılandırmanın detaylarına bir önceki mali açıklamamızdan (2020/089) ulaşılabilir.

2) Yurt Dışındaki ve Türkiye’deki Varlıkların Tasarruf Edilebilmesi ve Kayıtlara Alınabilmesine İmkan Sağlayan Yeni Bir Varlık Barışı Getirildi.

Son yıllarda sıkça karşılaştığımız “Varlık Barışı” uygulaması 7256 Sayılı Kanunla tekrar getirilmiş oldu.

Buna göre, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka ve aracı kuruma bildirme şartıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergisiz ödemeden serbestçe tasarruf edebilecek.

Defter tutan mükellefler bu varlıkları dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi, aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Düzenlemenin ikinci boyutu ise Türkiye’de bulunan varlıklara ilişkin. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, herhangi bir vergi hesaplanmadan 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirebilecek.

Bildirilen söz konusu varlıklar, aynı tarihe kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilip, dağıtılabilir kazançla ilişkilendirmeksizin işletmeden çekilebilecek.

3) Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler:

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Satışların KDV Kanununun 11/1-c Kapsamında İhraç Kayıtlı Olarak Değerlendirilmesinde Uygulama Süresi Uzatıldı.

Düzenlemeden önce dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ihraç kayıtlı teslim kapsamında değerlendirilmesinde son tarih 31.12.2020 olarak belirlenmişti.

Kanunla bu süre 31.12.2025’e uzatıldı.

Foreks İşlemlerinden Elde Edilen Kazançlar da Vergiye Tabi Oldu.

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi olan kazançlara döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler (foreks) de dahil edildi.

Ayrıca bu maddede düzenlenen vadeli mevduat faiz gelirleri, hisse senedi alım satım kazancı, repo gelirleri, tahvil ve bono faizleri gibi işlemlere uygulanan tevkifat zorunluluğu ve bunlar için beyanname verilmemesi şeklinde düzenlemenin süresi 31.12.2020 den 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı.

Tam Mükellef Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi Vergiye Tabi Oldu.

Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

- Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde bunların iktisap bedeli ve itibari değeri arasındaki fark,

- İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde elden çıkarma bedeli ve iktisap bedeli arasındaki fark,

- İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde ise iktisap bedeli ve itibari değeri arasındaki fark,

Dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılacak.

Gerçek Kişilere Mikro İhracat Teşviği Getirildi.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesine eklenen bent ile tam mükellef gerçek kişiler için Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler aracılığıyla gerçekleştirdikleri ihracattan doğan kazancın %50’sinin beyanname üzerinden indirim konusu yapılması imkanı tanındı.

Esnaf Muaflığının Kapsamı Genişletildi.

Gelir Vergisi Kanunun 9’uncu maddesinde yapılan düzenleme ile ayrı bir iş yeri açmaksızın makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilecek.

Buna göre, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alan Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açan ve hasılatını bu bankalar üzerinden tahsil eden kişiler bu uygulamadan faydalanabilecek. Söz konusu hesaplardan bankalar %4 oranında stopaj uygulayacak.

Elde ettiği hasılat 220.000 TL’yi aşan mükellefler izleyen takvim yılından itibaren muafiyeti kaybedecek ve gerçek usulde vergilendirilecek.

Paylarını Borsa İstanbul’da İlk Defa Arz Eden Şirketler İçin Kurumlar Vergisi İndirimli Uygulanması Avantajı Sağlandı.

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

Konaklama Vergisi 01.01.2022 Tarihine Ertelendi.

Kanunun 42’nci maddesinde yapılan düzenleme ile konaklama vergisinin yürürlük tarihi 01.01.2021’den 01.01.2022 tarihine ertelendi.

MEB’e Yapılan Bilgisayar Teslimlerindeki KDV İstisnası Uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara gerçekleştirilecek teslim ve ifaların KDV’den istisna edilmesine ilişkin süre 31.12.2020 tarihinde sona eriyordu.

Yapılan düzenleme ile bu süre 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

Dernek ve Vakıfların Menkul Sermaye İradı Geliri Nedeniyle İktisadi İşletme Sayılmasını Engelleyen Düzenlemenin Süresi Uzatıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 2’inci maddesinde 31.12.2020 tarihine kadar dernek veya vakıfların elde ettiği kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme sayılmayacağı hükmü yer almaktaydı. Kanunla bu süre 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı.

2021 Yılında İstanbul’da Oynanacak Şampiyonlar Ligi Finalindeki KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı.

Daha önce 2020 yılında oynanması planlanan ve pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmişti.

Kanunla 2020 olarak belirlenen bu süre 2021 yılı olarak değiştirildi.

Jokeylerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenleme 2025 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı.

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 68’inci maddesinde yapılan düzenleme ile At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden %20 oranında vergisi tevkifatı yapılması ve bu gelirler için beyanname verilmemesi şeklinde uygulamanın süresi 31.12.2020’den 31.12.2025’e uzatıldı.

Söz konusu Kanun'a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...