Loading

2020-107 Gelir Vergisi Uygulamasında 2021 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

29 Aralık 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2020/107

29.12.2020

 

Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2021 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

 

29.12.2020 Tarih ve 31349 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında geçerli olacak had ve tutarlar açıklandı.

 

Buna göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki gibi oldu:

 

24.000 TL'ye kadar

%15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

%20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası

%27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası

%35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası

%40

 

Ayrıca 2021 yılı için uygulanacak,

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı 7.000 TL,

 

-Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25 TL,

 

-Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 19.000 TL,

 

-Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 43.000 TL,

 

-Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.800 TL,

 

-İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda uygulanan muafiyet sınırı 240.000 TL,

 

Olarak tespit edildi.

 

Engellilik indirimi tutarları, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen hadler gibi diğer tutarların da açıklandığı anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...