Loading

2020-099 Şüpheli Alacaklarla İlgili Hatırlatma!

18 Aralık 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.


2020/099

18.12.2020

Konu: Şüpheli Alacaklarla İlgili Hatırlatma!

Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile dava veya icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar için karşılık ayrılabilmesi mümkündür.

Bu şekilde, mükelleflerin daha önce hasılat ya da gelir hesaplarına girmiş ama tahsil edilemeyecek durumda olan bu alacakları nedeniyle ilave vergi ödemesinin önüne geçilmek istenilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, tahsili mümkün olmadığı anlaşılan alacaklara karşılık ayrılabilmesi için “dava veya icra safhasına” getirilmesi önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, şüpheli alacak karşılığı, gerek Maliye Bakanlığı, gerekse yargı organları görüşüne göre, karşılık ancak “alacağın şüpheli hale geldiği dönemde” ayrılabilmektedir. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 12.11.1999 T.E 1999/102, K:1999/480 No.lu Kararı)

Dolayısıyla, 2020 yılında dava açılmış olan ya da icra safhasına gelen alacaklar için 31.12.2020 tarihine kadar karşılık ayrılarak gider yazılmasını önemle hatırlatırız.

(Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için dava veya icra prosedürüne gerek yoktur.)

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...