Loading

2020-098 2021 Yılı e-Fatura, e-Defter Hatırlatmaları.

17 Aralık 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2020/098

17.12.2020

Konu: 2020-098 2021 Yılı e-Fatura, e-Defter Hatırlatmaları.

Bilindiği üzere, 509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile e-fatura ve e-arşiv uygulamaları için ciro haddi 5 Milyon TL olarak belirlenmiş ve uygulamaya geçiş şartlarında değişiklikler yapılmıştı.

Düzenlemeye göre bu haddi aşan mükellefler için ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-fatura uygulamasına, takip eden yıl başından itibaren ise e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.

Bu durumda, 2019 brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihinde e-fatura uygulamasına dahil olması nedeniyle 01.01.2021 tarihi itibariyle de e-defter uygulamasına geçiş yapması gerekiyor.

Dolayısıyla, bu kapsamda olan mükelleflerin 31.12.2020 tarihine kadar gerekli başvuru ve hazırlıklarını yapması gerektiğini hatırlatırız.

Bununla birlikte, 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise 01.07.2021 tarihinden itibaren e-Fatura, 01.01.2022 tarihinden itibaren ise e-Defter uygulamasına dahil olmak zorunda.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...