Loading

2020-089 Kamu Alacaklarının Yapılandırılması, Varlık Barışı ve Vergi Kanunlarında Düzenlemeleri Kapsayan Torba Kanun Yayımlandı. (1)

17 Kasım 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2020/089

17.11.2020

Konu: Kamu Alacaklarının Yapılandırılması, Varlık Barışı ve Vergi Kanunlarında Düzenlemeleri Kapsayan Torba Kanun Yayımlandı. (1)

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 Tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anılan Kanunda yapılandırma ve varlık barışı yanında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV gibi birçok vergi kanununda düzenleme yapıldı.

Bu mali açıklamamız yapılandırmanın detaylarına ilişkin olup, varlık barışı ve vergi kanunlarında yapılan düzenlemelere bir sonraki mali açıklamamızda (2020/090) ulaşılabilir.

1) Kamu Alacaklarının Yapılandırılması.

Kanunun 1 ila 4’üncü maddelerinde yer alan düzenleme ile,

a. Vergi alacakları ve vergi cezaları, gecikme faizi ile zamları,

b. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve feri kamu alacakları,

c. SGK primleri ve buna ilişkin ceza, gecikme faizi ile zamları,

d. Gümrük vergileri ve bunların ceza, faiz ve zamları,

e. İdari para cezaları,

f. İl Özel İdarelerinin 6183 Sayılı Kanun uyarınca takip edilen amme alacakları,

g. Belediyelere ait vergi alacakları ve cezaları; su, atık su ve katı atık ücreti alacakları,

h. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları,

i. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) tarafından 6183 Sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklarının,

Yapılandırılması mümkün hale geldi.

 

Yapılandırmaya konu vergi/cezaların dönemi ve türü ise aşağıdaki gibi:

1. 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2. 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara ait vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

3. 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

Düzenlemeye göre yapılandırmaya başvurulması halinde vergi aslının tamamı ile buna bağlı gecikme faizi/zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak bulunan tutarın ödenmesi halinde vergi aslına bağlı cezanın tamamı ile gecikme faizi/zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise cezanın %50’si silinecek.

Bununla birlikte yapılandırma sonucunda hesaplanan tutarın tamamının ilk veya ilk iki taksit süresi içerisinde ödenmesi halinde ise katsayı uygulanmayacak.

Kanun kapsamına giren alacakların yapılandırılması için 31.12.2020 tarihine kadar borçlu bulunulan tahsil dairesine başvurulması ve ilk taksitin 31.01.2021 tarihine kadar (SGK’ya ait alacakların ise 28.02.2021) olmak üzere, 2’şer aylık dönemler şeklinde belirlenen katsayılara göre azami 18 taksitte ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca yapılandırılan borçların,

a. ilk iki taksitinin süresinde ödenmemesi veya,

b. ilk iki taksit süresinde ödense bile kalan taksitlerin bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde ödenmeyen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde,

Yapılandırma bozulmuş sayılacak.

Söz konusu Kanun'a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...