Loading

2020-085 Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

07 Ekim 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.)

2020/085
07.10.2020

Konu: Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

7194 Sayılı Kanun ile sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin idare tarafından tespiti ve bu fiilin sonlandırılması amacıyla Vergi Usul Kanunu’na 160/a maddesi eklenmişti.

07.10.2020 Tarih ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Söz konusu Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...