Loading

2020-070 İzaha Davet Düzenlemesine İlişkin VUK Tebliği Değiştirildi

30 Temmuz 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

       

2020/070

30.07.2020

 

Konu: İzaha Davet Düzenlemesine İlişkin VUK Tebliği Değiştirildi.

 

6728 Sayılı Kanunla VUK’ a eklenen “izaha davet” düzenlemesine ilişkin 25.07.2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 482 Sıra No.lu VUK Tebliği yayınlanmış ve uygulamanın esasları belirlenmişti.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesine göre uygulama temel olarak, vergi incelemesine başlanmadan önce vergi ziyaına sebebiyet verildiğine dair emarelerin bulunması durumunda mükelleflerin kendilerine yapılan tebligata izahat vermeleri ve bu izaha dayanarak,

 

-Vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin anlaşılması durumunda inceleme yapılmaması,

 

-İzahın yeterli bulunmaması durumunda ise beyanın düzeltilerek, düzeltmeye ait vergilerin %20 oranında vergi ziyaı cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmesi,

 

Şeklinde düzenlenmişti.

 

30.07.2020 Tarih ve 31201 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile 482 Sıra No.lu Tebliğ yürürlükten kaldırılarak izaha davet uygulamasının usul ve esasları tekrar belirlendi.

 

İki Tebliğ arasında yapılan en önemli değişiklik, mükelleflerin hangi hallerde izaha davet edileceği önceki Tebliğde açıkça belirlenmişken, yeni Tebliğde daha genel bir açıklama yapılarak uygulamanın kapsamı genişletilmiş oldu.

 

Söz Konusu Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 

 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...