Loading

2020-068 2020 Yılının İlk Altı Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

01 Temmuz 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/068

01.07.2020

 

Konu: 2020 Yılının İlk Altı Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

 

2020 yılının ilk altı ayında vergi mevzuatında yapılan önemli düzenleme ve değişikliklere ilişkin mali açıklamalarımızın listesi başlık, tarih ve içerik itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Anılan değişikliklere tablodaki bağlantı adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Konu

İlgili Düzenleme

Yayım Tarihi

İlgili Mevzuat

Mali Açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı 1 Ay Süreyle Uzatıldı.

2706 ve 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

30.06.2020

İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu

Bağlantı Adresi

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı Düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği

13.06.2020

TCMB Reeskont ve Faiz Oranları

Bağlantı Adresi

Dövize Bağlı Fonlar İçin %15 Oranında Vergi Uygulanması Kararlaştırıldı.

2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

03.06.2020

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Gelir Vergisi Tarifesi, Ücretlerin Beyanı ve Binek Araçlardaki Gider Kısıtlaması Gibi Konulara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

27.05.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

%5’lik Vergi İndiriminde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.05.2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

Finansman Bonolarında Uygulanan Stopaj Oranı Yüzde 10’dan 15’e Yükseltildi.

2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

24.05.2020

Gelir Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Döviz Alımında Uygulanan Vergi Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltildi.

2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

24.05.2020

Gider Vergileri Kanunu

Bağlantı Adresi

Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

17.05.2020

Türk Ticaret Kanunu

Bağlantı Adresi

Sigara ve Tütün Mamullerinde Uygulanan ÖTV Tutarı Artırıldı.

2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

13.05.2020

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Mücbir Sebep Nedeniyle Verilmeyen Beyannamelerdeki KDV’nin İade Edilebilmesi İçin Teminat Zorunluluğu Getirildi.

32 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.05.2020

KDV Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi 01.07.2020 Tarihine Ertelendi.

8 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.04.2020

1 Seri No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Kredi Kartıyla Ödenebilecek Vergilerin Kapsamı Genişletildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

30.03.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı

Bağlantı Adresi

Konaklama Vergisini 2021 Yılına Ertelendi.

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.03.2020

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu

Bağlantı Adresi

Kolalı Gazozlar ile Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranı Yükseltildi.

2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

26.03.2020

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Mücbir Sebep Kapsamında Sayılan Mükellefler Kısmı Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerinde KDV Tevkifatı Uygulamayacak.

518 Sayılı VUK Tebliği

24.03.2020

Vergi Usul Kanunu

Bağlantı Adresi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri 2020 Yılında 6’şar Aylık Arayla Verilecek.

3 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.03.2020

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Bağlantı Adresi

5 Kilograma Kadar İşlenmemiş Altın Yolcu Beraberinde Yurda Getirilebilecek.

2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

03.03.2020

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Bağlantı Adresi

Alacaklının Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge Alınması Zorunluluğunda Sınır 5.000 TL’ye Çıkarıldı.

12 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.03.2020

12 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Bağlantı Adresi

Hurda, Atık ve Külçe Metal Teslimlerinde KDV Tevkifatı Oranı Yükseltildi.

31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.03.2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Bağlantı Adresi

Değerli Konut Vergisi Ertelendi.

7221 Sayılı Kanun

20.02.2020

Emlak Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi

Mobilyada ve Bazı Gıda Ürünlerinde KDV Oranı Düşürüldü.

1194 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

02.01.2020

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...