Loading

2020-062 E-İrsaliye Uygulamasının 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Zorunlu Hale Geldiğini Hatırlatırız.

10 Haziran 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/062

10.06.2020

Konu: E-İrsaliye Uygulamasının 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Zorunlu Hale Geldiğini Hatırlatırız.

Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihinde Vergi Usul Kanununda yapılan düzenleme ile elektronik ortamda düzenlenen fatura, irsaliye ve serbest meslek makbuzu gibi belgeler ve bu uygulamalara geçiş zorunluluğuna ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu bu düzenlemeler ile,

-E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satışları 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin,

-Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I) ve (III) sayılı listelerdeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükelleflerin,

-Maden ve şeker üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin,

-Demir ve çelik imal, ihraç ve ithal edenlerin,

-Gübre Takip Sistemine kayıtlı olanların,

-Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenlerin,

01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına dahil olacağını hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...