Loading

2020-057 %5lik Vergi İndiriminde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

27 Mayıs 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/057

27.05.2020

Konu: %5’lik Vergi İndiriminde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 07.12.2019 tarihinde yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında birçok düzenleme yapılmıştı. Bunlardan biri de %5’lik gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulamasını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’nci maddesiydi.

Söz konusu Kanun ile vergilerin zamanında ödenme şartının kaldırılması, hangi beyannamelerin zamanında verilmesi gerektiği gibi konularda düzenlemeler yapılmıştı.

27.05.2020 Tarih ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verildi.

Anılan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...