Loading

2020-054 Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

18 Mayıs 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/054
18.05.2020

Konu: Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 17.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanununda düzenleme yapılmış ve 2019 yılı karlarının dağıtılması konusunda sınırlama getirilmişti.

17.05.2020 Tarih ve 31130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu bu sınırlamanın şartları açıklandı.

Söz konusu Tebliğ’e göre,

Sermaye şirketleri dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacak. Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

Ancak,

-120.000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcundan dolayı kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-İmzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Bu sınırlama kapsamında değerlendirilmeyecek.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...