Loading

2020-051 Mücbir Sebep Nedeniyle Verilmeyen Beyannamelerdeki KDV’nin İade Edilebilmesi İçin Teminat Zorunluluğu Getirildi.

08 Mayıs 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.)
Kaynak göstermeden yayımlanamaz.


2020/051
08.05.2020

Konu: Mücbir Sebep Nedeniyle Verilmeyen Beyannamelerdeki KDV’nin İade Edilebilmesi İçin Teminat Zorunluluğu Getirildi.

Bilindiği üzere, 518 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait beyanname dönemlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek sektörler belirlemiş ve bu sektörlerde yer alan mükelleflerin KDV beyannameleri 27 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti.

Alıcının KDV iadesi talebinde bulunabilmesi için satıcının bu KDV’yi beyan etmesi şartı nedeniyle, ilgili dönemler için mücbir sebep kapsamında bulunan firmalardan mal/hizmet alan mükelleflerin KDV iadesi talepleri yönünden bir belirsizlik söz konusuydu.

08.05.2020 Tarih ve 31121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bu konuya ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, 518 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca KDV beyannamelerinin verilmesi gereken tarihi (27.07.2020) takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) teminat zorunluluğu getirildi.

Bu zorunluluk için uygulanacak teminat oranları iade talebinin türüne göre aşağıdaki gibi belirlendi.

KDV iadesi talebinde bulunan mükellefler için yapılan Kontrol Raporu sorgulaması neticesinde, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklarda bu tutara isabet eden kısmın,

Mahsuben iadesi,

-HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

-İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

-HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde %50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında,

Nakden iadesi,

-HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

-İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

-HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat ile yerine getirilecek.

Ancak, kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı veya çıkan olumsuzluğun yukarıda sayılan haller dışında olması halinde, tespit edilen tutarlar için iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecek.

Söz konusu Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...