Loading

2020-044 Kar Dağıtım Sınırlaması ve İşçi Çıkarma Yasağı Geliyor.

09 Nisan 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/044
09.04.2020

Konu: Kar Dağıtım Sınırlaması ve İşçi Çıkarma Yasağı Geliyor.

TBMM’ye sunulan Torba Kanun Taslağı ile “Covid 19 salgının ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi amacıyla”  çeşitli kanunlarda düzenlemeler öngörülüyor.

Bu düzenlemelerden bazıları şirketlere yönelik.

Taslağın 47’nci maddesi ile şirketlere 2019 yılı karlarının dağıtılması konusunda sınırlama getiriliyor.

Buna göre Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacak. Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 31.12.2020 tarihine kadar ertelenecek.

Torba Kanunla gelen bir değişiklik de şirketlerin genel kurul tarihleri ile ilgili. Geçerli uygulamada şirket genel kurullarının izleyen yılın ilk üç ayında yapılması gerekiyordu.

Taslaktaki düzenlemeler kabul edilirse bu süre ilk beş ay olarak değişiyor ve genel kurulların izleyen yıl Mayıs ayına kadar yapılaması mümkün hale geliyor. Denetçi seçim süresi de buna uygun hale geliyor.

Ayrıca yeni düzenleme ile öngörülen sürelerde olağan genel kurulu toplantıya çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri idari para cezasına muhatap olacaklar.

Torba Kanunla gelen önemli bir düzenlemede İş Kanunu ile ilgili.

Düzenleme kabul edilirse Kanunun yayımından itibaren 3 ay süreyle işçi çıkarılamayacak. Ancak, ücretsiz izin verilebilecek. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, fesih yasağı süresince fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

Tasarıda ayrıca diğer kanunların mücbir sebep durumuna uyumuna yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Söz konusu tasarı metnine ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...