Loading

2020-019 Vergi Davalarına Yönelik VUK’a Eklenen Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

20 Şubat 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.)
Kaynak göstermeden yayımlanamaz.


2020/019

20.02.2020

Konu: Vergi Davalarına Yönelik VUK’a Eklenen Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği gibi, 07.12.2019 tarihinde yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa 379’uncu maddesi yeniden düzenlenerek vergi davalarına yönelik “Kanun Yolundan Vazgeçme” uygulaması getirilmişti.

Düzenleme vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda;

-Kaldırılan (mükellef lehine sonuçlanan) vergi tutarının %60’ı, Mahkemece tasdik edilen (mükellef aleyhinde sonuçlanan) vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’inin,

-Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359’uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarın %75’inin,

Kanun yolundan vazgeçildiğine dair cezaların tümü için dilekçe verilmesi şartıyla tahakkuk etmesi ve bu vergilerin 1 ay içinde ödenmesi şartıyla tahakkuk edecek vergi ve/veya cezanın %20’sinin ayrıca indirilmesi şeklindeydi.

20.02.2020 Tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin açıklama ve örneklere yer verildi.

Alınan Tebliğ'e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...