Loading

2020-012 E-Belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek Elektronik Faturalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler.

14 Ocak 2020


(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.)
Kaynak göstermeden yayımlanamaz.


2020/012
14.01.2020

Konu: E-Belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek Elektronik Faturalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler.

Bilindiği gibi, e-fatura/e-arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi, aşan faturaları, e-belge düzenleme portalı üzerinden “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmeleri zorunlu olmuştu.

Uygulamaya ilişkin dikkat edilmesi başlıca noktalar ise şu şekilde;

-Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacak.

-Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplamının hadleri aşması halinde kağıt (matbu) olarak düzenlenen faturaların iptal işlemine tabi tutulması ve e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.

-Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebileceği gibi tutar sınırı dikkate alınmaksızın her fatura portal üzerinden düzenlenebilecek.

-Söz konusu zorunluluk mükelleflere e-arşiv fatura uygulamasına başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmiyor.

-Belirtilen nitelikteki faturalar sadece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ve ücretsiz olarak tüm mükelleflerin kullanımına sunulan e-Belge Portalı üzerinden gerçekleştirilecek olup, herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.

-e-Belge düzenleme portalına mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir.

-Düzenlenen e-arşiv faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kağıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.

-Düzenlenen e-arşiv faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz konusu belgelerin e-Belge Portalinden elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Portalın kullanımına ilişkin açıklamalara yer verilen rehbere, videoya ve fatura sorgulama ekranına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Video
https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7

Kılavuz
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru_Dokumani.pdf

Fatura Sorgulama Ekranı
https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...