Loading

2020-003 Emlak Vergisi 2020 Yılında %11,29 Zamlı Olacak.

02 Ocak 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.)
Kaynak göstermeden yayımlanamaz.


2020/003
02.01.2020

Konu: Emlak Vergisi 2020 Yılında %11,29 Zamlı Olacak.

Bilindiği gibi emlak vergisi uygulamasında, vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmakta ve vergi de buna göre hesaplanmaktadır.

2019 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı da %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak ilan edilmişti.

Bu nedenle 2020 yılı emlak vergisi hesabında vergi değerleri %11,29 (on bir virgül yirmi dokuz) oranında artırılacak.

30.12.2019 Tarih ve 30991 Sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 76 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılına ilişkin istisna tutarları ve uygulanacak tarife açıklandı.

2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamaların yapıldığı tebliğ ektedir.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...