TAM TASDİK VE DENETİM

3568 SAYILI YASA KAPSAMINDA TASDİK HİZMETLERİ

- 3568 sayılı kanun gereği firmaların yıllık faaliyetleri vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, yıllık mali tabloları ile yıllık beyannamelerinin tasdiki,
- Özel Tüketim Vergisi üretim tasdik raporlarının hazırlanması,
- KDV İadesi tasdik raporlarının hazırlanması,
- Diğer özel tasdik raporlarının hazırlanması