Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

Temmuz 2019 Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi ve KDV Beyannameleri

Ağustos 26

Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Detaylar

Tarih:
Ağustos 26