Yükleniyor Mali Takvim

Ocak 2019 Dönemine Ait Mal, Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba-Bs)

  • Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)