Yükleniyor Mali Takvim

Şubat 2018 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi

  • 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  • 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  • Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi