Yükleniyor Mali Takvim

Nisan 2018 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Ödemesi

  • Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  • Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi