Yükleniyor Mali Takvim

Nisan 2018 Ba Bs, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi

  • Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  • Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  • Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması