Yükleniyor Mali Takvim

Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

  • Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı