Yükleniyor Mali Takvim

Kasım 2018 Ba Bs

  • Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)