Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

Haziran 2019 Dönemine Ait KDV, Muhtasar Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 26

Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Detaylar

Tarih:
Temmuz 26