Yükleniyor Mali Takvim

Temmuz 2018 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Ödemesi

  • Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi