Yükleniyor Mali Takvim

Eylül 2018 KDV

  • Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi