Yükleniyor Mali Takvim

Aralık 2018 KDV Beyannamesi

  • Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi