Yükleniyor Mali Takvim

Aralık 2018 Dönemine Ait Mal, Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba-Bs)

  • Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)