Yükleniyor Mali Takvim

Aralık 2017 KDV Beyanı

  • Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi