Yükleniyor Mali Takvim

Aralık 2017 Ba Bs

  • Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)