2017

26 Aralık 2017 Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
26 Aralık 2017 Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
25 Aralık 2017 Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Aralık 2017 Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
15 Aralık 2017 Kasım 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15 Aralık 2017 Kasım 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24 Kasım 2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
23 Kasım 2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23 Kasım 2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
17 Kasım 2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
14 Kasım 2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
31 Ekim 2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
31 Ekim 2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
26 Ekim 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
26 Ekim 2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
25 Ekim 2017 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24 Ekim 2017 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
24 Ekim 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
24 Ekim 2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
23 Ekim 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile BeyanıTemmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23 Ekim 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
23 Ekim 2017 Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Eski Sitemize Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., bir Nexia International üyesidir.

NexiaTurkey Member

Şeffaflık Raporu           


Yöntem YMM Twitter Yöntem YMM Facebook


Tel : 0 (232) 421 52 00 (Pbx)
info@yontemymm.com.tr

© Copyright 2016 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. All rights reserved.

YASAL UYARI Sitemizdeki bilgiler kullanıcılara yol gösterici nitelikte ve genel bilgi vermek amacını taşımaktadır. Tarafımızdan yazılı görüş alınmadan sitede yer alan bilgilerden ya da yayınlanan Mali Açıklamalarda yer alan görüşlerden hareketle yapılan uygulamalardan şirketimiz sorumluluk kabul etmez.