2017

14 Aralık 2017 2017-063 %15’e Düşürülen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin GVK Tebliği Yayımlandı.
11 Aralık 2017 2017-062 Şüpheli Alacaklarla İlgili Hatırlatma!
11 Aralık 2017 2017-061 İndirimli Orana Tabi İşlemler İle İlgili Yıllık İade Talebi İçin Son Tarih 25 Aralık!
11 Aralık 2017 2017-060 Tasdiki Gereken Defterlerle İlgili Hatırlatma
11 Aralık 2017 2017-059 2016 Cirosu 10 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler 2018 Yılında E-Defter ve E-Fatura Kapsamında!
07 Aralık 2017 2017-058 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
07 Aralık 2017 2017-057 Kasım ve Ertelenen Şubat Dönemleri SGK Primlerinin Ödenme Süresi İçin Son Gün 26 Aralık 2017.
06 Aralık 2017 2017-056 Asgari Ücret Artışında Devlet Katkısının Esasları Belli Oldu.
05 Aralık 2017 2017-055 Kurumlar Vergisi Oranını %22'ye Çıkaran ve Birçok Kanunda Değişiklik Yapan Torba Yasa Yayımlandı.
01 Aralık 2017 2017-054 Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarına İlişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
24 Kasım 2017 2017-053 Ekim 2017 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
13 Kasım 2017 2017-052 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.
19 Ekim 2017 2017-051 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-050 Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları.
19 Ekim 2017 2017-049 Yapım İşlerinde KDV Tevkifat Oranı 3-10’ a Yükseltildi.
19 Ekim 2017 2017-048 Serbest Bölgelerde Ödemeler Döviz Olarak da Yapılabilecek.
19 Ekim 2017 2017-047 1997 Model ve Daha Eski Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasında Uygulanacak Vergisel Teşviklere İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-046 İzaha Davet Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-045 OSB’ler, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri İçin Yeni Vergi Avantajları...
19 Ekim 2017 2017-044 Vergi Borçluları Açıklanıyor.
19 Ekim 2017 2017-043 İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları.
19 Ekim 2017 2017-042 Mali Tatil Başlıyor!
19 Ekim 2017 2017-041 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanundan Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 2017.
19 Ekim 2017 2017-040 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Tebliğinde Diplomatik İstisna Uygulamasına İlişkin Değişiklik Yapıldı.
19 Ekim 2017 2017-039 KDV İadesinin ÖTV Borcuna Mahsubu Tekrar Mümkün Oldu.
19 Ekim 2017 2017-038 2016 Yılı Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran 2017.
19 Ekim 2017 2017-037 Tevsik Zorunluluğu Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.
19 Ekim 2017 2017-036 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-035 İhracat Ve Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Genel Tebliği
19 Ekim 2017 2017-034 Vergi Yapılandırmanızın 2.Taksitinin Ödenmesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2017
19 Ekim 2017 2017-033 Aralık 2016 ve Ocak, Şubat 2017 Dönemleri E-Defter Beratlarının Yüklenmesi İçin Son Tarih 31 Mayıs 2017
01 Ocak 0001 2017-032 Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasını da Kapsayan 7020 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı
19 Ekim 2017 2017-031 Nisan 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
01 Ocak 0001 2017-030 Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlara Taşınmaz Satışında KDV İstisnasına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.
01 Ocak 0001 2017-029 Mobilyada KDV ve Beyaz Eşyada ÖTV İndirim Uygulamasının Süresi Uzatıldı.
19 Ekim 2017 2017-028 Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve Defter Beratlarının Sisteme Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
19 Ekim 2017 2017-027 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
19 Ekim 2017 2017-026 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
19 Ekim 2017 2017-025 Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları
19 Ekim 2017 2017-024 Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilme Tarihi 02.05.2017'ye Uzatıldı
19 Ekim 2017 2017-023 Gelir Vergisi Beyannamesi ile Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
19 Ekim 2017 2017-022 İşverene Vergi Desteği Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-021 Tapu Harçları Ve KKDF’de İndirim !
19 Ekim 2017 2017-020 Kat Karşılığı İnşaat İşleri ve Yapı Denetimiyle İlgili Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi Oranı Sıfır Oldu
19 Ekim 2017 2017-019 Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi İçin Son Tarih 31 Mart 2017
19 Ekim 2017 2017-018 %5 Vergi İndirimini de Kapsayan 6824 Sayılı Kanun Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-017 Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklikler Yapıldı.
19 Ekim 2017 2017-016 2017’de Yapılan İmalata Yönelik Yatırım Harcamalarından Doğan Kazanç İçin Kurumlar Vergisi %100 İndirimli Uygulanacak.
19 Ekim 2017 2017-015 Muhtasar Beyanname ile Prim ve Hizmet Belgesi 01.01.2018 Tarihinde Birleşiyor.
19 Ekim 2017 2017-014 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Tevkifat Uygulaması, DİİB Gibi Birçok Konuda Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-013 2016 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
19 Ekim 2017 2017-012 KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Dair KVK Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-010 Sigorta Primi ve Vergi Desteğine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı
19 Ekim 2017 2017-009 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-008 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik (İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade, Teşvikli Yatırımlarda KDV İstisna Uygulamaları)
19 Ekim 2017 2017-007 Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-006 5 Seri No.lu 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-005 Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan ve Yapılandırmada Süreleri Uzatan 6770 Sayılı Kanun Yayımlandı.
19 Ekim 2017 2017-004 Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış veya Ara Tasdiki İçin Son Gün 31 Ocak 2017
19 Ekim 2017 2017-003 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları
19 Ekim 2017 2017-002 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı
19 Ekim 2017 2017-001 Merkez Bankasınca Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi.

Eski Sitemize Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., bir Nexia International üyesidir.

NexiaTurkey Member

Şeffaflık Raporu           


Yöntem YMM Twitter Yöntem YMM Facebook


Tel : 0 (232) 421 52 00 (Pbx)
info@yontemymm.com.tr

© Copyright 2016 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. All rights reserved.

YASAL UYARI Sitemizdeki bilgiler kullanıcılara yol gösterici nitelikte ve genel bilgi vermek amacını taşımaktadır. Tarafımızdan yazılı görüş alınmadan sitede yer alan bilgilerden ya da yayınlanan Mali Açıklamalarda yer alan görüşlerden hareketle yapılan uygulamalardan şirketimiz sorumluluk kabul etmez.