HİZMETLER

3568 SAYILI YASA KAPSAMINDA TASDİK HİZMETLERİ

-3568 sayılı kanun gereği firmaların yıllık faaliyetleri vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, yıllık mali tabloları ile yıllık beyannamelerinin tasdiki,
-Özel Tüketim Vergisi üretim tasdik raporlarının hazırlanması,
-KDV İadesi tasdik raporlarının hazırlanması,
-Diğer özel tasdik raporlarının hazırlanması

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

Yatırım teşvik belgesi kapsamında uygulanacak indirimli kurumlar vergisi danışmanlığı

MÜŞAVİRLİK ve VERGİ DANIŞMANLIĞI

Tam tasdik kapsamında olmayan firmaların vergi ve diğer mali konulardaki sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

KURUMSAL FİNANS

Şirket değerleme, marka değerleme çalışmaları, şirket bölünme-birleşme-devir işlemlerinde danışmanlık, şirket alım ve satımında danışmanlık hizmetleri.

ÖZEL DENETİM VE TASDİK

Şirketlerin iç denetimi, prosedür denetimi, talep edilen diğer özel denetimler.

KONKORDATO DANIŞMANLIĞI

Konkordato ön proje raporu ve mali danışmanlık hizmetleri

YÖNETİM ORGANİZASYONU DESTEĞİ

Gerek yönetim yapısında aksaklıklar ve yetki karmaşalarının yaşandığı şirketlerde gerekse yeni kurulan şirketlerde yönetim yapısının reorganizasyonu, organizasyon şemasının hazırlanması, görev ve yetki tanımlarının yapılması, prosedür ve yönetmeliklerin hazırlanması gibi destek hizmetler verilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETİ

Hizmet verdiğimiz firmaların yönetim kademesinde görev alacak idari personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu amaçla oldukça geniş firma arşivlerinden yararlanılmakta, işin niteliğine göre basın kanalıyla ve diğer yollardan eleman temini yoluna gidilmektedir. Bu hizmetimiz; işin niteliğinin belirlenmesi, gazete ilanlarının hazırlanması ve verilmesi, başvuruların toplanması, değerlendirilmesi ve talep halinde firma adına görüşmelerde bulunulması aşamalarından oluşmaktadır.

VERGİ İTİRAZ VE UZLAŞMALARI

Çeşitli sebeplerle inceleme geçiren firmaların inceleme müşavirliklerinin yürütülmesi, uzlaşma görüşmelerine katılarak ihtilafın çözülmesine katkı sağlamak veya itiraz safhalarında itiraz dilekçelerinin hazırlanarak gerekli cevap ve savunmaların hazırlanması yönünde hizmetler verilmektedir.

MALİ MEVZUATIN TAKİP EDİLMESİ VE SİRKÜLERLER HAZIRLANMASI

Vergi ve diğer mali mevzuattaki değişiklikler ve gelişmeler, zamanında müşterilerimize ulaştırılmakta ve spesifik konularda açıklama notları gönderilerek firmaların mevzuatla ilgili konularda aydınlatılması sağlanmaktadır.

UFI DENETİMİ

Uluslararası Fuar Organizasyonu UFI tarafından şart koşulan ve bu organizasyonun belirlediği standartlar dahilinde fuarların uluslararası nitelik taşıyıp taşmadığının denetimi.

UFRS/TFRS DENETİM VE RAPORLAMA

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde denetim yapılması, raporlama, mali tabloların bu standartları uyum çalışması.