Belge Tarihi : 01.12.2017
Pdf Olarak Görüntülemek İçin Tıklayınız.

2017/054

01.12.2017

Konu: Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarına İlişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 

01.12.2017 Tarih ve 30257 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yatırım ortaklıklarının ve fonlarının kazançlarına ilişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.5.4 bölümünde değişiklik yapıldı.

 

Söz konusu değişiklikle, Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesine göre kazançları kurumlar vergisinden istisna olan bu fon ve ortaklıklarının hangi kazançlarının istisna kapsamında olduğuna dair ilave açıklamalara yer verildi.

 

Anılan Tebliğ'e ekli pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.


 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Eski Sitemize Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., bir Nexia International üyesidir.

NexiaTurkey Member

Şeffaflık Raporu           


Yöntem YMM Twitter Yöntem YMM Facebook


Tel : 0 (232) 421 52 00 (Pbx)
info@yontemymm.com.tr

© Copyright 2016 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. All rights reserved.

YASAL UYARI Sitemizdeki bilgiler kullanıcılara yol gösterici nitelikte ve genel bilgi vermek amacını taşımaktadır. Tarafımızdan yazılı görüş alınmadan sitede yer alan bilgilerden ya da yayınlanan Mali Açıklamalarda yer alan görüşlerden hareketle yapılan uygulamalardan şirketimiz sorumluluk kabul etmez.