2020-012 E-Belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek Elektronik Faturalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/012

14.01.2020

Konu: E-Belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek Elektronik Faturalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler.

Bilindiği gibi, e-fatura/e-arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi, aşan faturaları, e-belge düzenleme portalı üzerinden “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmeleri zorunlu olmuştu.

Uygulamaya ilişkin dikkat edilmesi başlıca noktalar ise şu şekilde;

Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacak.

Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplamının hadleri aşması halinde kağıt (matbu) olarak düzenlenen faturaların iptal işlemine tabi tutulması ve e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.

-Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebileceği gibi tutar sınırı dikkate alınmaksızın her fatura portal üzerinden düzenlenebilecek.

-Söz konusu zorunluluk mükelleflere e-arşiv fatura uygulamasına başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmiyor.

-Belirtilen nitelikteki faturalar sadece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ve ücretsiz olarak tüm mükelleflerin kullanımına sunulan e-Belge Portalı üzerinden gerçekleştirilecek olup, herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.

-e-Belge düzenleme portalına mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir.

-Düzenlenen e-arşiv faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kağıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.

-Düzenlenen e-arşiv faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz konusu belgelerin e-Belge Portalinden elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Portalın kullanımına ilişkin açıklamalara yer verilen kılavuza ve videoya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Video

https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7

Başvuru Kılavuzu

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru_Dokumani.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.