2019-073 Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemine İlişkin GVK Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2019/073

03.12.2019

Konu: Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemine İlişkin GVK Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği gibi, 7186 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için Hasılat Esaslı Vergileme Sistemi getirilmişti.

Söz konusu düzenleme, bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ortamda ücret toplama sistemi aracılığıyla elde eden mükelleflerin, tercihe bağlı olarak gayrisafi hasılatının %10’unu vergiye tabi kazanç olarak dikkate alabilmesi şeklindeydi.

03.12.2019 Tarih ve 30967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 309 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapıldı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.