2019-072 Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatın İktisap Edilmesi İçin Son Tarih 31 Aralık 2019.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2019/072

28.11.2019

Konu: Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatın İktisap Edilmesi İçin Son Tarih 31 Aralık 2019.

Bilindiği üzere, 7103 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Usul Kanununa geçici 30’uncu madde eklenerek,

-Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerin imalat faaliyetinde kullanmak üzere,

-4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunanların ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere,

-Yatırım teşvik belgesine sahip olanların bu belge kapsamında,

iktisap edecekleri makine ve teçhizatlar için amortisman süresi yarıya indirilerek daha hızlı bir şekilde gider yazılma imkanı getirilmişti.

Ayrıca maddede uygulamadan 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilecek makine ve teçhizat için yararlanılabileceği açıklanmıştı.

Ayrıca, KDV Kanununa eklenen geçici madde ile sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat teslimleri de 2019 yılı sonuna kadar KDV’den istisna edilmişti.

KDV ve amortisman yönünden avantaj sağlayan bu iki uygulamadan yararlanmak için, makine ve teçhizatın iktisap edilebilecek son tarihin 31 Aralık 2019 olduğunu hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla. 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.