2019-068 Tecil Faiz Oranı %22’den %19’a Düşürüldü.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2019/068

25.10.2019

Konu: Tecil Faiz Oranı %22’den %19’a Düşürüldü.

Bilindiği gibi, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesinde düzenlenen tecil müessesesi ile belli şartlar dahilinde amme borcunun faiz alınarak taksitlendirilmesi mümkündür.

06.09.2018 tarihinde yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile %22 olarak belirlenen tecil faizi, 25.10.2019 Tarih ve 30929 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No:4) ile %19’a düşürüldü.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.