2019-062 2019 Yılının İlk Dokuz Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2019/062

01.10.2019

Konu: 2019 Yılının İlk Dokuz Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

2019 yılının ilk dokuz ayında vergi mevzuatında yapılan önemli düzenleme ve değişikliklere ilişkin mali açıklamalarımızın listesi başlık, tarih ve içerik itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Anılan değişikliklere tablodaki bağlantı adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konu İlgili Düzenleme Yayım Tarihi İlgili Mevzuat Mali Açıklama
Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulamasını ve Varlık Barışını Düzenleyen 7186 Sayılı Kanun Yayımlandı. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.07.2019 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Bağlantı Adresi
Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Beyan Birleştirilmesi 01.01.2020’ye Ertelendi. 6 Seri No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 27.07.2019 1 Seri No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Bağlantı Adresi
Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ 02.08.2019 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Bağlantı Adresi
Tütün ve Tütün Mamullerinde Uygulanan Asgari Vergi Tutarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı. 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.08.2019 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Bağlantı Adresi
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu 6 Ay Daha Uzatıldı. 2019-32/55 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.08.2019 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Bağlantı Adresi
-Döviz Alımlarına Binde Bir Oranında Vergi Getirildi. 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.05.2019 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu Bağlantı Adresi
Hurda İndiriminde Terkin Edilecek ÖTV Üst Sınırı 15 Bin TL’ye Yükseltildi. 7176 Sayılı Kanun 12.06.2019 4760 Sayılı ÖTV Kanunu Bağlantı Adresi
İhracatçılar Döviz Alımlarında Vergi Ödemeyecek. 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.06.2019 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu Bağlantı Adresi
Amme Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5’e Yükseltildi. 1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.06.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Bağlantı Adresi
-Kurumlar, gelir, geçici, KDV, damga ve muhtasar beyannamelerin verilme sürelerinin değiştirilmesi. 115 No.lu VUK Sirküleri 29.03.2019 Vergi Usul Kanunu Bağlantı Adresi
Oto galerinin satın aldıkları binek otolara ilişkin KDV’nin indiriminin mümkün hale gelmesi. 26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 28.03.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
Oto galerinin araç satışındaki KDV oranının değiştirilmesi. 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
Döviz mevduat hesaplarında stopaj oranlarının artırılması. 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2019 Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi
İkale sözleşmelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması. 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği 15.03.2019 Gelir Vergisi Kanunu Bağlantı Adresi
KDV iadesi talep sürelerinde düzenleme yapılması. 24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 20.02.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
KDV’de indirim süresinin uzatılması. 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 15.02.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
Konkordato sürecindeki şüpheli alacakların durumuna ilişkin açıklamalar. 112 No.lu VUK Sirküleri 14.02.2019 Vergi Usul Kanunu Bağlantı Adresi
Hasılat esaslı vergilendirme uygulaması. 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.02.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
%5’lik vergi indirimi uygulamasında düzenleme yapılması.

KDV istisnası kapsamının genişletilmesi.

7162 Sayılı Kanun 30.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi
Kur farkı faturalarında KDV hesaplanması. 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.