2019-061 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu 6 Ay Daha Uzatıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/061

02.09.2019

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu 6 Ay Daha Uzatıldı.

Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihinde yapılan düzenlemeyle ihracat bedellerinin ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğu getirilmiş, düzenlemenin son tarihi 04.03.2019 olarak belirlenmişti.

Daha sonra 03.03.2019 Tarihinde yayımlanan Tebliğ ile bu süre 6 ay uzatılarak 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

31.08.2019 Tarih ve 30874 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2019-32/55 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile daha önce 1 yıl olarak belirlenen bu süre 18 ay olarak değiştirildi.

Böylece söz konusu uygulama için son tarih 04.03.2020 olarak güncellenmiş oldu.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.