2019-060 Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/060

15.08.2019

Konu: Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

10.08.2019 Tarih ve 30858 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile malul ve engellilerin taşıt alımlarında uygulanan istisna, engellilik derecesi ve bu uygulamalara ilişkin yapılması gereken bildirimlerle ilgili açıklamaları yapıldı.

Söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.