2019-059 Tütün ve Tütün Mamullerinde Uygulanan Asgari Vergi Tutarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/059

15.08.2019

Konu: Tütün ve Tütün Mamullerinde Uygulanan Asgari Vergi Tutarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

15.08.2019 Tarih ve 30859 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan tütün ve tütün mamullerinde uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile daha önce tütün içeren sigaralar için uygulanan 0,2895 TL’lik asgari maktu vergi tutarı 0,3899 TL olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.