2019-058 Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/058

02.08.2019

Konu: Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7186 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile

-Gerçek ve tüzel kişiler için yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını %1 vergi ile Türkiye’ye getirerek serbestçe tasarruf etme,

-Defter tutmakla yükümlü gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için ise Türkiye’ de bulunan ancak yasal defterlerinde yer almayan taşınmaz, para, altın ve sermaye piyasası araçlarını yine %1 vergi karşılığında kayıt alma imkanı getirilmişti.

02.08.2019 Tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile uygulamaya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.