2019-057 Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi 01.01.2020’ye Ertelendi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/057

29.07.2019

Konu: Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi 01.01.2020’ye Ertelendi.

Bilindiği üzere, 1 Seri No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile muhtasar beyanname ile prim ve hizmet belgesinin birleştiği “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” uygulamasının 01.01.2018 tarihinde başlayacağı açıklanmış, daha sonra sırasıyla 01.07.2018, 01.10.2018 ve 01.07.2019 tarihine ertelenmişti.

27.07.2019 Tarih ve 30844 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Tebliğ ile uygulamanın başlangıç tarihi 01.01.2020 olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.