2019-048 Hurda İndiriminde Terkin Edilecek ÖTV Üst Sınırına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/048

17.06.2019

Konu: Hurda İndiriminde Terkin Edilecek ÖTV Üst Sınırına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Bilindiği gibi, 12.06.2019 tarihinde yayımlanan 30799 Sayılı Kanun ile 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet veya kamyonların kayıt ve tescili silinerek hurdaya çıkarılması halinde tahakkuk edecek ÖTV’nin üst sınırı 15.000 TL olarak yeniden belirlenmişti.

15.06.2019 Tarih ve 30802 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hurda indirimine ilişkin hadler aşağıdaki şekliyle yeniden belirlendi:

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 15.000,00
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için 12.000,00
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 0,00

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190615-1.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş